Thứ Năm, 6 tháng 8, 2015

Anh ơi lạ quá cánh thu về…Anh cứ bảo
biển xanh tràn say đắm
Cánh thu về
xao xuyến lắm anh ơi…

Thu tràn cho nắng rơi rơi
Thu tràn cho mắt biển khơi mặn nồng
Sóng xanh cứ ngát phiêu bồng
Em say rạng rỡ tươi hồng bên anh…


 photo Cs8rsBps3gOclvEzq5V4mg_zps28424388.jpg


Mùa thu cho em