Thứ Ba, 15 tháng 10, 2013

Anh ơi

Xa nhau mấy nữa cho vừa
Để thu ngân ngấn lệ vừa khẽ rơi
Gió buồn ngun ngút nghìn khơi
Càng thương nhớ quá người ơi, nữa này…


 photo D_Oy1_zGgiJ11ej3HBwimA.jpg