Thứ Hai, 10 tháng 6, 2013

Uhm mà…
Uhm mà, buồn chút vậy thôi
Yêu anh vời vợi xa xôi em chờ
Dẫu cho cách mấy bến bờ
Lòng em đã quyết uhm mờ cùng anh… photo ap_20110617083608612.jpg


Chiều hạ vàng